Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Výstavba a využívání zařízení k preventivním účelům

Základem je značení, hlavně míst s objektivním nebezpečím na horách. Jedná se o tyčové značení na hřebenech hor, označení lavinových svahů, nebezpečných míst .

LAVINOVÁ PREVENCE

Prognózní služba

Lavinovou prevencí rozumíme veškerou činnost, kterou předcházíme lavinovému nebezpečí. Můžeme ji rozdělit do několik skupin:

 • Prognózní služba
 • Označování výstražnými tabulemi
 • Umělé uvolňování lavin
 • Budování protilavinových zábran

Prognózní služba

HS na základě pravidelných pozorování v oblastech lavinového nebezpečí vydává prognózu lavinového nebezpečí. Vyhodnocení lavinového nebezpečí se provádí ve čtyřech krocích:

 • Měření na lavinových svazích – provádí se průkop sněhovou pokrývkou, určují se druhy sněhu a zvrstvení, velikost krystalů, měří se průnikový odpor kladivovou sondou, teplota sněhových vrstev, specifická váha, vlhkost sněhu, tvrdost a vodní hodnota.
 • Vyhodnocení synoptické situace – provede se zakreslení údajů do mapy, určí se její typ a provede se její celkové zpracování.
 • Zpracování výsledků – komplexně se vyhodnotí získané informace a určí se výhled lavinového nebezpečí na týž den a několik dalších dnů. Podle toho může mít lavinové nebezpečí:
  • narůstající trend
  • konstantní charakter
  • ustupující trend
 • Vyhlášení zprávy veřejnými prostředky – na základě zpracovaných výsledků a sestavení konečné zprávy se pomocí veřejných sdělovacích prostředků informuje veřejnost o stavu sněhu a lavinové situaci na horách. Lavinové nebezpečí je vyhodnocováno podle tabulky Bayern Matrix, která je celosvětově používána a známa.

Označování výstražnými tabulemi

V případě lavinového nebezpečí vyvěsí HS výstražné tabule na stanicích HS, případně na horských chatách, rozcestích apod. Svahy dělíme podle četnosti lavin:

 • s velmi častým výskytem (každoročně 1x či vícekrát)
 • s častým výskytem (za 2 až 5 let)
 • s ojedinělým výskytem (za 6 a více let)

Podle ohrožení a škod:

 • svahy na kterých jsou ohroženy komunikace, turistické cesty a přechody (ohrožení lidí a majetku)
 • svahy s poškozováním lesního porostu
 • svahy bez poškozování vyššího vegetačního krytu nad rámec kosodřevin

Umělé uvolňování lavin

Pokud je z nějakého odůvodněného hlediska nutné, aby lavinový svah mohl být přístupný návštěvníkům i za lavinového nebezpečí, pro postup členů HS apod. musí být proveden odstřel sněhových vrstev. Ve světě se odstřel provádí běžně, a to pomocí různých prostředků (granát, minomet, raketomet, speciální lanová dráha vezoucí výbušninu atd.), v ČR se odstřel neprovádí.

Budování protilavinových zábran

Pokud chceme trvale zamezit činnosti lavin, musíme na tomto svahu vybudovat protilavinové zábrany. Nejčastějším materiálem pro jejich výstavbu je dřevo, železo nebo beton. Nejlepší protilavinovou zábranou je les. Vzhledem k tomu, že zalesnění lavinových svahů bývá většinou velice obtížné, budují se protilavinové zábrany v různých typech, konstrukcích a systémech. V ČR se nestaví.

Pro účely lavinové prevence zbudovala HS dvě odborná pracoviště. V Krkonoších ve Špindlerově Mlýně a na Ovčárně v Jeseníkách.