Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Poskytování informací

Základním posláním HS je péče o bezpečnost lidí pohybujících se na horách. Neodmyslitelnou součástí tohoto poslání je prevence, tj. včasné a účinné předcházení škodlivým vlivům, důsledkům nepříznivých vlivů na zdraví návštěvníků hor. V souvislosti s neustálým rozvojem cestovního ruchu, a v poslední době hlavně adrenalinových sportů, se zvyšuje význam prevence a ve vztahu k celospolečenským zájmům o zachování zdraví občanů i její praktické účinky.

Prevenci prováděnou HS můžeme rozdělit do tří základních skupin:

 1. poskytování informací
 2. hlídky v terénu a pohotovostní služby
 3. výstavba a využívání zařízení k preventivním účelům

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Poskytováním informací se myslí včasné seznámení návštěvníků hor se zásadami bezpečného pohybu na horách. Jedním z nejčastějších způsobů jsou besedy a přednášky členů HS, kde mohou návštěvníky hor za pomoci názorných pomůcek seznámit s prostředím jejich pobytu, zásady bezpečného pohybu na horách (Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu) a na sjezdových tratích (Deset pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích).

Deset pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích:

 1. Ohled na ostatní lyžaře
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
  Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům, jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy
  Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění
  Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění
  Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 7. Stoupání a sestup
  Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek
  Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Chování při úrazech
  Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázání se
  Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu:

 1. Nikdy se do volného terénu nevydávejte sami.
 2. způsobte túru předpovědi počasí a lavinovému nebezpečí a informujte se u spolehlivé osoby na vámi zamýšlenou oblast či trasu.
 3. Nikdy nezapomeňte lavinový vyhledávač stejně jako lavinovou lopatu, sondu a mobilní telefon. Tam, kde je sníh velmi hluboký, používejte lyžařské brzdičky a ne bezpečnostní řemínky. Nepoužívejte řemínky na hůlkách.
 4. Vyhněte se místům s hlubokým sněhem alespoň tři nejbližší dny po velkém sněžení.
 5. Nelyžujte mimo sjezdovky a v hlubokém sněhu bez dobře nacvičené záchrany, včetně první pomoci a bez schopnosti správného použití lavinových záchranných pomůcek.
 6. Používejte AIRBAG, ale nevkládejte do něj příliš velkou naději, mohlo by to vést k podcenění rizik.
 7. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a vašimi kamarády jak během výstupu, tak i během sjezdu, aby se případné riziko v kritických momentech omezilo pouze na jedinou osobu v danou chvíli.
 8. Vyhněte se místům s navátým hlubokým sněhem (tzv. polštářům) na závětrných svazích.
 9. Používejte pro sjezd stejnou trasu, jakou jste použili pro výstup, tak totiž budete znát lépe stav sněhové pokrývky a terén.
 10. V případě pochyb či dokonce zlé předtuchy vždy řekněte NE.