Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Hlídky v terénu a pohotovostní služby

Hlídky v terénu se soustřeďují do míst s největší koncentrací návštěvníků hor (hřebenové části hor, frekventované turistické cesty, lyžařská střediska), a tím i potencionálním nebezpečím vzniku úrazu.

Význam hlídkové činnosti spočívá:

  • v bezprostředním styku s lyžaři a turisty
  • v udržování přehledu o stavu lyžařských sjezdových tratí, běžeckých a turistických cest
  • v poskytování informací návštěvníkům hor
  • v poskytování rychlé informace stanicím HS v případě úrazu, zbloudění nebo při náhlé změně povětrnostní situace
  • v možnosti poskytnutí okamžité první pomoci a transportu v případě úrazu na lyžařských a turistických cestách a sjezdových tratí
  • v přivolání pomoci záchranného družstva

Pohotovostní služby na stanicích HS mají hlavní význam v rychlé dosažitelnosti člena HS na označených stanicích, a tím i možnost získání informací pro návštěvníky hor.

Úkolem pohotovostních služeb ve stanicích HS je:

  • podávání informací návštěvníkům hor
  • udržování spojení s hlídkami v terénu i s dalšími dosažitelnými záchrannými stanicemi HS
  • v případě hlášeného úrazu přivolat hlídku HS a sdělit místo úrazu
  • v případě záchranné akce podat hlášení oblastnímu náčelníkovi HS a zajistit do příchodu záchranné skupiny potřebné informace a záchranný materiál