Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Slovník základních pojmů

Basemap — základní podkladová mapa — je obsažena v pevné paměti každého mapového modelu Garmin (velikost této části paměti není nikde uváděna a neubírá nic z volné paměti přístroje na dohrávání dalších map). Tuto mapu nelze smazat ani upgradovat. Evropské verze přístrojů obsahují vždy základní podkladovou mapu území Evropy, Afriky a části Asie a hrubou podkladovou mapu světa. Tato mapa je málo podrobná (dálnice, silnice I. třídy, větší obce bez uličních detailů) a také nepřesná a slouží pouze k určení přibližné polohy uživatele

EGNOS — European Geostationary Navigation Overlay Service. Systém šíření diferenčních korekcí a monitorování integrity GPS. Systém, který doplňuje a vylepšuje vlastnosti GPS v Evropě — především přesnější určení polohy.

GPS přijímač — zařízení umožňující a určené pro zpracovaní signálu z družic GPS, dnes často jen čip, který je malou součástí "GPS přijímače", tedy přístroje, který si můžete zakoupit. O kvalitě GPS přijímače vypovídá dnes především počet kanálů, které je schopen současně prohledávat. Méně než 12 kanálové se dnes na trhu většinou neobjevují a pro běžné použití jsou naprosto vyhovující.

Hlasová navigace — tento parametr uvádí, zda přístroj disponuje hlasouvou navigací a pokud ano, zda také českou. Nejsou uváděny další jazyky, ale naprostá většina přístrojů, které mají hlasovou navigaci, disponuje hlasem ve většině hlavních evropských jazycích. U některých přístrojů lze volit mezi mužským a ženským hlasem.

Mapy — tento parametr udává, jaké mapy jsou přednahrány v přístroji, případně jsou součástí balení přístroje na CD nebo DVD.

Napájení, výdrž — parametr udává provozní čas (výdrž) přístroje na jedno nabití ( případně na jedny nové baterie). U přístrojů, které umožňují volbu úsporného režimu — většina outdoorových modelů (bez podsvícení a s nižší frekvencí vyhledávání satelitů) je tento údaj uváděn pro tento režim.

Paměť — v tomto případě máme na mysli paměť GPS přijímače určenou pro dohrávání map. Její velikost určuje, jak velké množství dat je možné do přístroje nahrát, a tím je určena také velikost území, které je mapou pokryto. Přístroje mají buď nerozšiřitelnou interní paměť, nebo využívají různé typy paměťových karet. Vybrané modely disponují jak interní pamětí, tak slotem pro paměťovou kartu.

Souřadnicový systém — přístroj GPS poskytuje údaje o aktuální pozici ve formě čísel - souřadnic, které jasně definující a identifikující konkrétní místo v nějakém smluveném systému, ten se označuje jako souřadnicový systém. Souřadnicových systémů je celá řada a při práci s papírovou mapou je nutné sledovat, zda mapa i přístroj mají stejný souřadnicový systém, jinak diference z špatného nastavení systému v GPS dosahují hodnot v řádu stovek metrů až kilometrů! Vybrané outdoorové přístroje podporují až 100 souřadných systémů.

SiRF — nová technologie GPS čipů s označením SiRF, které mají několikanásobně vyšší citlivost při nižší spotřebě energie a umožňují tak příjem GPS signálu i ve značně ztížených podmínkách. Drobnou nevýhodou této technologie je, že se při prudké změně rychlosti nebo směru může projevit prodloužení času zpracování dat a tím dojde ke krátkodobé ztrátě signálu.

WGS-84 — dnes asi nejrozšířenější matematický geodetický model zemského elipsoidu (souřadný systém) používaný od ledna 1987. Implicitní souřadný systém většiny GPS přijímačů.