Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Kritéria znalostí pro členství a kvalifikace

V této kapitole jsou k seznámení jednotlivá kritéria, která musí žadatel o jednotlivé kvalifikace splnit. Tyto kvalifikace jsou začleněny v Národní soustavě kvalifikací, které jsou celostátně uznávané v České republice.

Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 – důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání.

Platné kvalifikace v ČR najdeme na stránkách:

http://www.narodni-kvalifikace.cz/skupinyVzdelani.aspx

Pro Horskou službu jsou v současnosti platné tyto kvalifikace:

Člen horské služby
Cvičitel horské služby
Instruktor horské služby

 Každý kvalifikační standard je složen z jednotlivých odborných způsobilostí, které jsou dále rozpracovány v hodnotícím standardu. U každé odbornosti jsou popsána  kritéria, kterými se způsobilost hodnotí a ověřuje. Součástí hodnotícího standardu jsou i organizační a metodické pokyny, které stanovují podmínky a průběh jednotlivé zkoušky. Kvalifikaci je nutné pravidelně obnovovat v souladu s vnitřními předpisy Horské služby ČR.

 Na tvorbě kvalifikačních standardů se podíleli:

Horská služba ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Národní ústav odborného vzdělávání

 Projekt je financován Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR, řídí ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jeho partnerem je Národní ústav odborného vzdělávání.