Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Průběh záchranné akce

Při ohlášení nehody je nutné získat co největší počet informací. Je potřebné pomocí zpětného dotazu prověřit pravdivost informací i totožnost osoby, která nehodu nahlásila, a zajistit spojení se svědky pro možnost získání doplňujících informací. Musí se zjistit základní údaje: místo, kontakt (telefon) jméno a počet zraněných (pohřešovaných), pohlaví, věk, druh zranění, zdravotní indispozice (např. diabetik, kardiak apod.) nebo stav, v jakém se dotyčný momentálně nachází, popřípadě, jak a čím je vybaven.

Postup přípravy:

 • zpracování údajů o nehodě
 • rozhodnutí o rozsahu akce
 • podání informací na Ústředí HS (profesionálnímu pracovníkovi,náčelníkovi)
 • vyhlášení akce podle poplachového plánu
 • určení místa a hodiny srazu
 • vydání pokynů ohledně výzbroje a výstroje podle charakteru záchranné akce
 • podle potřeby informovat policii, IZS, RZP, nemocnice.

 Sraz zachránců:

 • kontrola osobní výstroje a výzbroje
 • podrobné seznámení s údaji a charakterem záchranné akce
 • rozdělení funkcí a úkolů (vedoucí družstev)
 • vybavení záchranným materiálem
 • vytvoření seznamu účastníků akce
 • určení postupových cest, dopravy
 • určení radiospojení
 • přidělení speciálního vybavení (osvětlovací technika, signalizační prostředky).                                                    

Postup v terénu:

 • určit pořadí družstev
 • rozhodnout o rychlosti postupu
 • zatížení zachránců, střídání, odpočinek.

                                        

Postup na místě nehody:

 • disciplinovaný příchod
 • zajištění místa nehody (postiženého)
 • okamžitá první pomoc, lékař
 • dle podmínek vyproštění zraněného
 • dle potřeby zajištění policie (v případě smrti)
 • soupis věcí postiženého
 • dokumentace nehody (nákres, foto)
 • zvolení postupu při transportu
 • kontrola při odchodu z místa nehody
 • vedoucí akce řídí postup a sleduje stav záchranářů.

Transport:

 • určení transportního prostředku, sestavy družstev a trasy transportu
 • určení způsobu střídání členů transportního družstva (pro únavu)
 • kontrola zdravotního stavu zraněného
 • kontrola zdravotního stavu a stavu výstroje a výzbroje zachránců
 • předání postiženého s informací o jeho stavu zdravotnímu personálu nebo jiné kompetentní osobě

Ukončení záchranné akce:

 • zhotovení základní dokumentace zásahový lístek zdravotního stavu zraněného (časové údaje, podané léky, resuscitace, stavy vědomí, masivní krvácení, škrtidla  apod.)
 • předání věci postiženého (rodině, policii)
 • kontrola, ošetření a uložení záchranného materiálu
 • kontrola stavu zachránců a jejich výstroje a výzbroje
 • krátké zhodnocení akce, poděkování, občerstvení
 • doplnění kompletní dokumentace a vypsání protokolu o záchranné akci (hledačka, lavinová akce )
 • případné hlášení policii .

Protokol

Musí obsahovat chronologický záznam všech událostí při záchranné akci:

 • jmenný seznam všech účastníků akce
 • seznam použitého nebo poškozeného materiálu
 • zdravotní dokumentaci zraněného
 • jiné zúčastněné organizace (mimo HS)
 • případně přiložení fotodokumentace

Protokol i zásahový lístek musí být veden s vědomím, že se může stát podkladem pro vyšetřování policie a následné soudní jednání, případně pro posudky pojišťovnám a podkladem pro vymáhání finanční náhrady.