Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Předpoklady úspěšnosti akce

Organizace záchranných akcí je vázána na specifické podmínky dané charakterem terénu, místními zvláštnostmi oblasti, povětrnostní a sněhovou situací (dosažitelností dobrovolných členů HS, umístěním záchranných stanic apod.), a je tudíž značně proměnlivá.

Přesto je přímo podmíněna:

 • kolektivem zachránců
 • vedoucím akce
 • materiálním zajištěním
 • prvotní informací

KOLEKTIV ZACHRÁNCŮ

Průběh a úspěšnost akce je přímo závislá na kvalitě vyškolení, fyzické připravenosti a počtu zachránců a jejich technickém vybavení. Proto pro záchranné akce využíváme pouze členy HS nebo čekatele HS. Na každé akci by se měli největší měrou podílet především profesionální pracovníci HS za podpory technicky vyspělých, fyzicky připravených a ukázněných dobrovolných členů. To je předpokladem úspěšné akce.

VEDOUCÍ AKCE

Měl by být nejzkušenější ze zachránců, s dobrou organizační schopností a vysokou mírou zodpovědnosti. Musí mít velmi dobrou znalost oblasti a dané lokality, znát všechny osoby zapojené do akce (oblastní náčelník, profesionální pracovník HS).

 MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Záchranný materiál používáme podle druhu a charakteru akce a ročního období. Jeho dobrý technický stav je zárukou rychlé a bezpečné záchranné akce. Pro rychlost je nutné mít materiál rozdělený a uložený v pohotovostním skladu podle charakterů akcí.  

PRVOTNÍ INFORMACE

Velmi důležitá je podrobná prvotní informace od přímých svědků nehody a jejich zajištění pro doplňující informace. Dále je třeba mít dobrý přehled o stavu terénu, pro rychlejší orientaci a transport. Úspěšnost zásahu vychází z předpokladu, že je k dispozicí potřebný počet zachránců s dokonalým vybavením, znalostí problematiky a je zajištěna doprava k místu akce. 

K rychlému svolání členské základny musí být na všech stanicích HS, ohlašovacích stanicích HS a dispečincích záchranných center spádových oblastí k dispozici poplachový plán.

Poplachový plán obsahuje:

 • adresy a telefonní čísla všech členů HS
 • působ svolání členské základny
 • spojení na dispečink zdravotnické záchranné služby, LZS, policie, pohraniční policie a            střediska IZS
 • spojení s význačnými rekreačními objekty a vleky
 • seznam a způsob spojení s ohlašovacími stanicemi HS
 • zajištění a způsob dopravy
 • materiál, který je k dispozicí pro jednotlivé záchranné akce v pohotovostním skladu.