Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Zkušební řád

3. Zkušební řád pro lavinové psy horské služby

Zkušební řád pro lavinové psy určené k nasazení v rámci záchranných prací je vydáván za účelem garance odborné, fyzické a zdravotní připravenosti psovoda se psem, které lze využít k vyhledávání při pátrání po pohřešovaných osobách v lavinách a horském terénu. Byl zpracován na základě praktických zkušeností služební kynologie HS a organizačních potřeb lavinové a kynologické subkomise HS ČR.

1) Podmínky účasti na zkouškách:

Psovod musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou:

 • je členem horské služby nebo organizace, která je součástí IKARU.

Pes musí splňovat základní kvalifikační požadavky, kterými jsou:

 • pes nebo vykastrovaná fena jakéhokoliv plemene minimální věk 12 měsíců
 • konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro nasazení při zásahu
 • odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti
 • fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí, je však nutno přihlížet ke zvýšeným nárokům na fyzickou kondici a odolnost vůči klimatickým podmínkám
 • platná veterinární prohlídka a převozní povolení

2) Povinná výstroj

Ke zkouškám je předepsána tato povinná výstroj:
Pes: stahovací obojek hladký, vodítko, náhubek, postroj pod vrtulník, záchranná dečka, osvětlení pro práci v noci.
Psovod: úvazek pro práci ve výškách, lampa, skialpinistická výbava, lavinová sonda, lavinová lopatka, lavinový vyhledávač.

3) Zkušební komise

K posuzování splnění kvalifikačních požadavků psovoda se psem a k provádění zkoušek jmenuje ředitel HS ČR, o. p. s., na základě doporučení kynologické komise zkušební komisi v tomto složení:

 • zástupce vedení Horské služby ČR, o. p. s
 • zástupce kynologické komise
 • instruktoři kynologie
 • rozhodčí kynolog z organizace mimo HS ČR

4) Organizace zkoušek

Zkoušky se organizují a pořádají v průběhu konání letního několikadenního kurzu a týdenního lavinového kurzu, které pořádá kynologická subkomise HS. Zkoušky se přeruší nebo zruší pouze za krajně nepříznivého počasí.
Zkouška je rozdělena na pět částí:

 • poslušnost – ovladatelnost psa
 • praktické použití psů pro vyhledání v lavině
 • teorie lavin a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů
 • praktické použití psů pro vyhledání v horském terénu
 • topografie a praktické použití GPS

I. Zkouška poslušnosti – ovladatelnosti psa

Ovladatelnost psa je souhrn několika základních důležitých cviků, které musí pes zvládat:

 • přivolání psa k psovodovi
 • ovladatelnost psa u nohy psovoda
 • odložení psa na místě
 • vysílání psa do určených směrů
 • překonávání různorodých překážek
 • štěkání na povel

II. Zkouška praktického použití psů pro vyhledání v lavině

Cílem je nalezení zasypaných subjektů ve sněhu. Je třeba podle stupně obtížnosti postupně podmínky ztěžovat. Celkové ohodnocení psa a psovoda se uskuteční hlavně na základě dlouhodobého hodnocení výkonu během celého kurzu. Komise na základě jednotlivých výkonů stanoví celkové hodnocení psa a psovoda, které vyjádří výcvikovou známkou A–C.

Stupeň A

Na cvičné lavině cca 1 500 m2 najít až čtyři lehce zasypané subjekty (40, 60 cm). Nalezení v určeném čase. Minimální věk psa 1 rok.

Stupeň B

Lavina o výměře 3 000 m2. Až pět subjektů zasypaných v hloubce cca 1 m. Záhraby posunuté z osy zhruba o 15 m. Nalezení v určeném čase.

Stupeň C

Plocha laviny zvětšená, až šest subjektů zasypaných v hloubce 2 až 3 m. Čtyři aporty v rozšířeném hledacím prostoru. Nalezení v určeném čase. Naprostá jistota při označení.

III. Zkouška z teorie lavin a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů

Cílem je teoretická znalost lavinové problematiky a praktické používání lavinových vyhledávačů. Celkové hodnocení psovodů se uskuteční na základě výsledku testu a výsledku praktického vyhledávaní pomocí lavinového vyhledávače:
Na cvičné ploše cca 30 x 30 m najít a označit sondou dva zasypané lavinové vyhledávače (hloubka zasypání cca 1 m, zakryté ochrannou deskou 30 x 30 cm, vzdálenost minimálně 5 m od sebe). Nalezení a označení do 5 minut.

IV. Zkouška praktického použití psů pro vyhledávání v horském terénu

Cílem je nalezení osob v určeném prostoru. Je třeba podle stupně obtížnosti postupně podmínky ztěžovat. Celkové ohodnocení psa a psovoda se uskuteční hlavně na základě dlouhodobého hodnocení výkonu během celého kurzu. Komise na základě jednotlivých výkonů stanoví celkové hodnocení psa a psovoda, které vyjádří výcvikovou známkou A–C.

Stupeň A

Ve cvičném prostoru cca 10 000 m2 najít dva figuranty v úrovni terénu. Nalezení v určeném čase. Minimální věk psa 1 rok.

Stupeň B

Cvičný prostor o ploše 50 000 m2. Dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a roční období. Nalezení v určeném čase.

Stupeň C

Cvičný prostor o ploše 50 000 m2. Dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a roční období. Nalezení v určeném čase. Naprostá jistota při označení.

V. Zkouška topografie a praktické použití GPS

Cílem je teoretická znalost topografie a praktické používání GPS. Celkové hodnocení psovodů se uskuteční na základě výsledku testu a výsledku praktického použití GPS.
Při zkoušce se hodnotí:

 • souhra psovoda se psem
 • rychlost, systematičnost, vytrvalost a ovladatelnost psa
 • způsob a přesvědčivost označení nalezených subjektů
 • pohyb a postup psovoda a psa v terénu
 • pro splnění zkoušky je nutno nalézt všechny hledané figuranty
 • základní hodnocení je stupeň A. Podmínkou pro vyšší kvalifikaci je úspěšné absolvování dalšího kurzu v rámci HS ČR. V případě účasti na cizích kurzech může pouze potvrdit stávající kvalifikaci. U psa staršího 3 let lze po zvážení komise složit zkoušku vyššího stupně.

Subjekt je figurant, skupina figurantů a jejich osobní předměty. O průběhu a výsledku zkoušek sepíše zkušební komise zápis, který zašle k rukám radě náčelníků HS ČR a náčelníkovi HS ČR. Zkušební známka má platnost 1 rok a musí se každým rokem obnovovat. V odůvodněných případech lze prodloužit platnost zkoušky na dva 2 roky.