Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Žlázy s vnitřní sekrecí

Žlázy s vnitřní sekrecí mají zvláštní strukturu, která umožňuje vylučování jejich produktů (hormonů), které se podílejí na dalším řízení činnosti organismu. Mluvíme o látkovém (humorálním) způsobu řízení. K normální (fyziologické) činnosti organismu je zapotřebí správné součinnosti nervového i látkového řízení. Vývojově starší látkové řízení je méně pohotové a pružné a zabezpečuje pomalejší a dlouhodobější reakce organismu. Jednotlivé hormony jsou příslušnými žlázami vylučovány přímo do krevního oběhu a pomocí krve se dostávají k cílovým orgánům. Regulace vylučovaného množství je zajištěna tzv. zpětnou vazbou: nedostatek hormonu vyvolává ve žlázách jeho zvýšenou produkci a sekreci do krve, kdežto zvýšená hladina působí opačně, takže je tvorba hormonu tlumena.

Hormony lokální – působí v bezprostředním okolí místa vzniku

Hormony systémové – působí v místech vzdálených od místa vzniku (cílové orgány)

Jednotlivé žlázy a jejich hormonální působení:

Hypofýza

Podvěsek mozkový (hypofýza) je uložen na spodině mozku a rozděluje se na dvě části:

Adenohypofýza

– tvoří tzv. tropní hormony, které ovlivňují tvorbu jiných hormonů v cílových orgánech

 • kortikotropní hormon – ovlivňuje produkci hormonů kůry nadledvin
 • gonadotropní hormon – kontroluje činnost pohlavních žláz
 • somatotropní hormon – má vliv na růst organismu jako celku

Neurohypofýza

– produkované hormony působí přímo na cílové tkáně

 • oxytocin – ovlivňuje stahy dělohy
 • vasopresin – působí na stah svaloviny cév
 • antidiuretický hormon – je odpovědný za zpětné vstřebávání vody v ledvinách

Štítná žláza

 • kalcitonin – ovlivňuje hospodaření organismu s vápníkem a jeho ukládání v kostech
 • thyreoglobulin – řídí celkový metabolismus a růst

Příštítná tělíska

 • parathormon – řídí metabolismus vápníku a jeho uvolňování do krve

Slinivka břišní

 • inzulin a glukagon – oba hormony regulují hladinu a metabolismus krevního cukru (glukóza)

Nadledviny

Tvorby hormonů se účastní jak kůra, tak i dřeň nadledvin a jsou produkovány hormony trojího typu.

Kůra nadledvin:

 • hydrokortizon (glukokortikoid) – ovlivňuje odpověď organismu na zátěž
 • aldosteron (mineralokortikoid) – reguluje hospodaření organismu s ionty sodíku a draslíku

Dřeň nadledvin:

 • adrenalin a noradrenalin (katecholaminy) – účastní se reakce organismu na akutní stres a přímo ovlivňují zejména oběhovou a dýchací soustavu. Působí rovněž jako mediátory ve vegetativním nervstvu.

Pohlavní žlázy

 • estrogeny a progesteron – vytvářejí se ve vaječnících ženy
 • testosteron (androgen) – hormon tvořený ve varlatech

Funkcí pohlavních hormonů je ovlivňovat pohlavní dospívání jedince, vývoj sekundárních pohlavních znaků, dozrávání pohlavních buněk (vajíček a spermií) a řízení funkce pohlavních žláz celkově.


Žlázy s vnitřní sekrecí