Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Rány a jejich ošetření

Rána je charakterizována porušením celistvosti kůže, krvácením a bolestí

Dělení ran

1. podle mechanismu vzniku

 • plošné (oděrky)
 • řezné
 • sečné
 • tržné
 • zhmožděné
 • bodné
 • kousnuté
 • střelné

2. Podle hloubky

 • povrchní – je poraněna jen kůže, event. slabá vrstva podkoží
 • hluboké – poraněno podkoží, hluboké struktury (cévy, nervy, svaly)
 • pronikající – pronikají do tělních dutin (hrudník, břicho), kde mohou být poraněny vnitřní orgány

Zásady ošetření ran

 • stavění krvácení – je-li větší (žilní, tepenné), nejlépe tlakovým obvazem
 • pokud použijeme dezinfekční prostředek, pak nikdy ne do rány, pouze do jejího okolí (do rány smí být aplikován pouze peroxid vodíku H2O2, a i tento raději jen do povrchních ran)
 • sterilní krytí obvazem
 • u rozsáhlých, hlubokých nebo značně krvácejících ran znehybnění dlahou
 • vyhřezávající tkáně (např. úlomky kostí u otevřených zlomenin, útroby při otevřených poraněních břicha apod.) nikdy nereponujeme, pouze sterilně kryjeme
 • z rány neodstraňujeme případná cizí tělesa – při jejich odstraňování může dojít k sekundárnímu poranění hlubokých struktur, např. cév, a tím k velkému krvácení
 • do ran nikdy neaplikujeme žádný „dezinfekční“ prášek, mast, Akutol apod.

Každou ránu považujeme za vstupní bránu infekce!