Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Hygienicko-epidemiologický režim práce záchranáře

V souvislosti se současným způsobem života (migrace obyvatelstva, rizikové chování některých jedinců, cestování do exotických zemí atd.) vzrůstá výskyt infekčních onemocnění. Mnohdy se jedná o infekce závažné a ohrožující život. Proti původcům některých infekčních onemocnění neexistuje doposud účinná léčba.
Členové a čekatelé HS přicházejí při poskytování první pomoci do přímého kontaktu se zraněnými a mnohdy i s jejich exkrementy (krev, sliny, zvratky, mozkomíšní mok, stolice, moč). Proto je nutné dodržovat základní hygienická doporučení k minimalizaci rizika přenosu a šíření infekčního onemocnění.

Základní hygienicko-epidemiologická opatření:

 1. při ošetřování pacienta používat ochranné pomůcky, které jsou k dispozici na služebně HS (rukavice, resuscitační roušky nebo masky) a při nástupu do služby je zkontrolovat.
 2. ošetřování pacienta provádět vždy v rukavicích k jednomu použití, při kontaktu s podezřelou osobou (ve smyslu infekčního onemocnění) použít i dvoje rukavice navlečené na sebe
 3. umýt ruce mýdlem po každém ošetření pacienta, při kontaminaci rukou biologickým materiálem provést jejich dezinfekci, do té doby nejíst, nepít, nekouřit atd.
 4. při ošetřování pacienta maximálně využívat jednorázové pomůcky
 5. dbát na dekontaminaci prostor, povrchů, oděvů a dalších pomůcek při jakékoliv kontaminaci biologickým materiálem dle dezinfekčního řádu
 6. při manipulaci s dezinfekčními prostředky dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce, používat rukavice
 7. na ošetřovně a přilehlých prostorách nekouřit, stravovat se v prostorách služebny HS k tomu určených
 8. povinnost člena HS absolvovat 1x ročně preventivní zdravotní prohlídku
 9. při kontaktu s osobou podezřelou z nákazy jakýmkoliv infekčním onemocněním to nahlásit na spádovou hygienickou stanici, která vše prověří a nařídí případná protiepidemiologická opatření
 10. o případném kontaktu s osobou podezřelou z nákazy infekčním onemocněním provést zápis do knihy na stanici HS

Konzultační službu pro případ styku s infekčním materiálem nebo infikovaným pacientem poskytne jakákoliv infekční klinika spádové fakultní nemocnice.

Jednorázové pomůcky dostupné pro členy HS:

 1. rukavice na jedno použití
 2. resuscitační rouška
  • používá se při umělém dýchání z úst do úst
  • součástí roušky je jednocestný ventil, který brání přenosu bakterií mezi zachráncem a postiženým
  • zamezuje přímému kontaktu s obličejem pacienta, což pomáhá překonat obavy z poskytnutí první pomoci
 3. resuscitační maska
  • chrání zachránce před infekcí z úst resuscitovaného a zabraňuje přímému kontaktu s obličejem pacienta
  • součástí masky je jednocestný ventil a filtr, který zabraňuje proudění vzduchu z úst pacienta do úst zachránce
  • masku lze po umytí, po dezinfekci a výměně jednocestného filtru použít opakovaně

Dezinfekční řád stanice HS

Obecné zásady:

 • dbát na střídání dezinfekčních prostředků (prevence rezistence mikroorganismů na dezinfekční prostředek
 • při velkém znečištění provést nejdříve mechanické očištění kontaminovaných ploch (mytí vodou) a pak teprve dezinfekci
 • veškeré skvrny od krve možno čistit 3% peroxidem vodíku
 1. Dezinfekce ošetřovny a souvisejících prostor
  1. plochy na ošetřovně (podlahy, nábytek, lehátka atd.)
   • provádíme 1x týdně, při kontaminaci biologickým materiálem ihned
   • připraveným dezinfekčním roztokem otřít a nechat zaschnout
   • např. Chloramin BM 1 %, Savo Prim 3 %
  2. malé plochy (vyšetřovací lehátka, vozíky, stolky, obuv atd.)
   • provádíme každý den, při kontaminaci biologickým materiálem ihned
   • nastříkat sprej do úplného namočení a nechat zaschnout
   • např. Desprej, Incidur spray
 2. Dezinfekce sociálního zařízení – podlahy, obklady, WC, umyvadla
  • provádíme dle potřeby, min. však 1x týdně
  • vytřít nebo umýt připraveným dezinfekčním roztokem a nechat uschnout, do sifonu dezinfekční roztok nalít a nechat působit
  • např. Savo WC, Chloramin BM 3 %
 3. Dezinfekce zdravotnických pomůcek
  1. vakuové matrace a dlahy
   • provádíme po každém použití
   • nastříkat sprej a nechat zaschnout, při silném znečištění omýt nejprve vodou, ev. peroxidem (krev)
   • např. Desprej, Incidur spray
  2. masky, ambuvaky, kyslík. hadice, emitní misky atd.
   • provádíme po každém použití
   • dokonale smočit dezinfekč. prostředkem, nechat působit 30 min., vyčistit a opláchnout
   • např. Desprej, Incidur spray
 4. Dezinfekce kůže rukou
  • mytí rukou běžným způsobem dle potřeby (např. Prosavon – tekuté mýdlo s dezinf. přísadou)
  • dezinfekce rukou před a po ošetření pacienta s krvácejícím poraněním nebo po kontaminaci biolog. materiálem – umýt mýdlem, vysušit, nanést dezinf. prostředek, který 30 s roztírat a poté nechat zaschnout (např. Septoderm)
  • ošetření rukou krémem dle potřeby (např. Trixo-Lind, Indulona, Herbalona)
 5. Provizorní dezinfekce rukou nebo ploch v terénu
  • nouzové použití při nemožnosti použít jiné dezinfekční prostředky
  • důkladně otřít ruce, ev. povrch a nechat zaschnout
  • např. Mediwipes (vlhké ubrousky napuštěné alkoholovým dezinfekčním roztokem)

Závěr: Při ošetřování pacienta pamatuj vždy na ochranu sebe a svého zdraví!!!