Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Ucho

1. Poranění zevního ucha

Při poranění zevního ucha jsou dominujícími příznaky bolest a krvácení. Ušní boltec trpí často mechanickými zraněními a omrzlinami. Velmi často zde vznikají ztrátová poranění (kousnutí, řezné rány). Omrzliny vznikají častěji vzhledem k anatomii a lokalizaci boltce. Boltec ušní však dobře toleruje podchlazení a má velmi dobré předpoklady pro hojení. Cizí tělesa ve zvukovodu – neživá, živá (hmyz) – odstranění u ušního lékaře.

2. Poranění středního ucha

Nejčastěji bývá zraňován bubínek, vzácněji struktury středního ucha. Tato zranění mohou být způsobena přímo zraňujícím předmětem (párátko, jehlice, sponky, …) nebo nepřímo tlakovou vlnou (tzv. akustické trauma) anebo posunem při zlomeninách okolních kostí. Při proražení bubínku dochází k poruše sluchu, bolesti. Postižené ucho může být zalehlé. Protržení bubínku může postižený pociťovat jako tupou ránu v hlavě, může nastat zvracení, objeví se nedoslýchavost, šelesty a závratě, může být krvavý výtok ze zvukovodu. První pomocí je sterilní krytí ucha a doprava ke spec. lékaři.

3. Zlomeniny spánkové kosti

Tato kost se skládá z několika částí, které spolu tvoří část klenby lební a báze lební. Při poraněních jde nejčastěji o dopravní úrazy, pády z výše apod. Obecně pro zlomeninu spánkové kosti svědčí krvácení ze zvukovodu. Postup první pomoci závisí na závažnosti poranění (obecně však platí poloha na postiženém boku, sterilní krytí krvácejícího zvukovodu – ne tamponáda!)

První pomoc

Cizí tělesa ve zvukovodu je nutné nechat šetrně odstranit na ORL ambulanci. Při ztrátových poraněních zevního ucha je nutné sebrat všechny kousky ucha, ránu sterilně krýt a poraněného co nejdříve dopravit na chirurgické oddělení (nejlépe oddělení plastické chirurgie). Při poranění středního a vnitřního ucha je třeba rovněž ucho krýt a poraněného dopravit na specializované ORL pracoviště. Při vážnějších poraněních je nutné po zajištění základních životních funkcí (dech, puls) zavolat záchranku.