Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Polytraumata

1. Polytrauma

je současné poranění dvou nebo více tělesných systémů, z nichž alespoň jedno bezprostředně ohrožuje život postiženého.

Tělesné systémy:

 • hlava
 • hrudník
 • duté orgány dutiny břišní
  • žaludek,
  • střevo,
  • močový měchýř,
  • žlučník
 • parenchymatosní orgány dutiny břišní –
  • játra,
  • slezina,
  • slinivka břišní
 • velké cévy
 • pohybový systém

Příklad:

 • otřes mozku + poranění stehenní tepny
 • zlomenina bérce + poranění hlavy s trvajícím bezvědomím
 • zlomenina stehenní kosti + poranění sleziny

Není-li splněna podmínka bezprostředního ohrožení života, jde o

2. Sdružené poranění

poranění dvou nebo více tělesných systémů bez bezprostředního ohrožení života.

Příklad:

 • zlomenina bérce + lehký otřes mozku + zlomenina jednoho žebra

3. Vícečetné poranění

je poranění více míst jednoho tělesného systému.

Příklad:

 • zlomenina bérce + vykloubení pažní kosti

4. Monotrauma

jedno samostatné zranění

Příklad:

 • zlomenina bérce
 • otřes mozku

Zásady první pomoci:

Na první pohled patrné zranění nemusí být vždy to nejzávažnější – poraněný se zlomeninou bérce, která je na první pohled patrná a bolestivá, ale neohrožuje jej bezprostředně na životě, může mít například současně poraněné břišní orgány s vnitřním krvácením, kde se příznaky rozvíjejí plíživě, nejsou na první pohled patrné, ale ohrožují život poraněného.

Z toho plyne nutnost celkového orientačního vyšetření zraněného – stav vědomí, puls, hlava, hrudník, břicho, pánev, končetiny.

Ošetření závažnějšího, i když třeba méně bolestivého zranění, má vždy přednost před ošetřením poranění méně závažného.

Úmrtnost u polytraumat

se i při správně provedené první pomoci a odborném definitivním ošetření pohybuje v řádu desítek procent!