Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Srdce

5.1.1. Onemocnění srdce

5.1.1.1. Ischemická choroba srdeční (ICHS)

Definice:

ICHS je způsobena zúžením tepen vyživujících srdce (koronárních cév) atherosklerosou. Následkem je nedostatečné okysličení srdeční svaloviny, které se projeví bolestí a případně i poruchou funkce (stažlivosti) srdce. Může jít o kratší záchvat (srdeční angina, angina pectoris) nebo se vyvine nekrosa (odúmrť) srdeční svaloviny, tedy srdeční infarkt (infarkt myokardu).

Charakteristické známky-symptomy (co nám postižený řekne):

Silná, náhle vzniklá tlaková nebo svíravá bolest za hrudní kostí („balvan na hrudi“) nebo v levé polovině hrudníku. Může se šířit do levého ramene, levé paže nebo do krku a čelistí. Bolest je častěji v ploše nežli v malém bodě (postižený ukazuje celou dlaní, ne prstem). Současně postižený udává téměř vždy dušnost.

Okolnosti vzniku (na co se ptáme):

Častěji je postižený středního či vyššího věku, obézní, předcházela větší fyzická námaha či psychický stress (infarkt může vzniknout až ve fázi odpočinku!), rizikem je horké dusné počasí. Zjišťujeme, zda postižený není kuřák, zda se neléčí pro vysoký krevní tlak či srdeční onemocnění, zda neprodělal v minulosti podobné potíže, a jaký byl výsledek odborných vyšetření.

Příznaky (co vidíme či zjišťujeme):

Nemocný je skleslý, instinktivně šetří pohyby, leží či sedí s předkloněným hrudníkem, ev. se drží za hrudník. O závažnějším stav svědčí, je-li postižený bledý nebo až prošedivělý a studeně se potí, stává se neklidným. Namáhavě dýchá, v těžším stavu slyšíme v dechu bublání či chrčení. Známkou závažnosti je též špatně hmatný, nitkovitý či nepravidelný tep. U chronicky nemocných můžeme nalézt otoky nohou.

První pomoc:

Postiženého uklidníme. Usadíme ho s podepřením hrudníku. Lze-li, podáme kyslík. Užívá-li pacient nitroglycerin (častěji ve formě sprejů), může ho použít. Pokud však hrozí kolaps, pacienta ponecháme vleže a nitroglycerin by neměl užít (může snížit krevní tlak a kolaps uspíšit).

Transport:

Pacienta transportujeme k lékaři tak, abychom zmenšili jakoukoli jeho další fyzickou námahu. Jsou-li známky vážnějšího postižení (velká dušnost, studený pot, nepravidelný nitkovitý tep, kolaps), zajistíme urgentní transport do nemocnice, nejlépe cestou ZZS.

Poznámka:

Bolesti na hrudi mnohou mít celou řadu různých příčin, od nezávažných bolestí zad až po život bezprostředně ohrožující srdeční onemocnění. Je tedy třeba pokusit se odhadnout alespoň rámcově příčinu a tedy i potenciální závažnost stavu, a dle toho určit další postup, případně naléhavost transportu. Ani odborný lékař, zejména bez pomocných vyšetření, není vždy schopen v prvních chvílích tyto stavy bezpečně odlišit. Je vždy menší chybou relativně „zbytečný“ transport postiženého k odbornému ošetření, než ponechat bez pomoci závažně nemocného.

5.1.1.2. Jiná a chronická onemocnění srdce:

Chronické postižení srdce při ischemické chorobě srdeční nebo při jiných srdečních onemocněních se zpravidla projevuje pozvolným zhoršováním srdeční funkce. Nejběžnějšími projevy jsou pak dušnost, nejprve při námaze, později i klidová, a otoky nohou. Zpravidla nejde o urgentní stavy, a v záchranářské činnosti se s nimi setkáme jen zřídka.