Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Páteř

Poranění páteře patří mezi závažné úrazy s možností trvalých následků. Ty vyplývají z anatomických poměrů – páteř tvoří kostěný obal míchy, jejíž poškození vede k často nezvratným poruchám ve smyslu poruchy funkce končetin – ochrnutí. K poranění míchy dochází asi u 10 % poranění páteře.

Anatomické poznámky

Páteř tvoří:

 • 7 krčních obratlů – C1–C7
 • 12 hrudních obratlů Th1–Th12
 • 5 bederních obratlů L1–L5
 • 5 křížových obratlů S1–S5, které jsou srostlé a tvoří křížovou kost
 • 4–5 kostrčních obratlů Co1–Co4,5

Obratel se skládá z těla a oblouku, ze kterého vychází trnový výběžek, dva příčné a 4 kloubní (dva horní a dva dolní). Výjimku z tohoto schématu tvoří první dva krční obratle. První – nosič = atlas – nemá tělo, zato druhý – čepovec – má tělo obratle vybíhající v zub, který je vlastně původně (vývojově) tělem atlasu, které přirostlo k čepovci. Soubor otvorů obratlových tvoří páteřní kanál, kterým probíhá mícha. Mezi dvěma obratli jsou otvory obratlové (vpravo a vlevo), kterými vystupují z kanálu míšní nervy.

Poranění páteře

Při poranění páteře může dojít ke zlomenině obratle, subluxaci či luxaci obratlů (nejčastěji v oblasti krční páteře), poranění meziobratlových vazů a poranění meziobratlových plotének. Při každém poranění páteře může být poškozena také mícha.

Poruchy míchy nemusí vyplývat jen z přímého mechanického přerušení či poškození, ale i z tlaku úlomků obratlů nebo okolního krevního výronu na míchu či poškození cév, které míchu vyživují. Z toho plyne, že i u ochrnutých zraněných není ještě vše ztraceno, ale po včasném (většinou operačním) odstranění např. tlaku úlomků či hematomu se porucha hybnosti upraví. U mechanického porušení míchy či poranění míšních cév je prognóza špatná – ochrnutí je zpravidla trvalé.  

Při poranění míchy rozeznáváme:

 • komoce míchy (otřes) – bez morfologického poškození, změny jsou reverzibilní (nedokrvení, otok)
 • kontuze míchy (zhmoždění) – v místě poranění jsou drobné krevní výrony a poškození míšních buněk. Patologické změny se rozvíjejí postupně.
 • dilacerace míchy (roztržení) – v místě poranění dojde k roztržení míšních obalů a k poškození míšní hmoty. Dle rozsahu poškození rozlišujeme částečnou nebo úplnou lézi míšní.
Podle závažnosti poranění míchy může mít zraněný různě závažné příznaky – od parestezií končetin – „brnění“ např. prstů, přes částečnou obrnu (paréza) až po úplnou ztrátu citu a hybnosti končetin (plegie).

Příznaky poranění páteře

Projevuje se bolestí a omezenou hybností v postižené oblasti zad. Je-li současně poraněna mícha, má zraněný také neurologické příznaky, jejichž charakteristika je závislá na tom, na které úrovni páteře a v jakém rozsahu je mícha poraněna.

 • Horní krční páteř/mícha – kromě obrny všech čtyř končetin (kvadruparéza, kvadruplegie) je porucha dýchání, protože v této oblasti odstupují nervy inervující bránici – hlavní dýchací sval, a poraněný je kromě jiného ohrožen i udušením.
 • Střední a dolní krční páteř/mícha – obrna všech čtyř končetin (naštěstí je v oblasti krční páteře míšní kanál značně prostorný a k poranění míchy dochází vzácně)
 • Hrudní a bederní páteř/mícha – obrna dolních končetin (paraparéza, paraplegie)
 • Nižší etáže – poruchy svěračů, sexuální poruchy

Kromě obrny končetin je pro poranění míchy charakteristický pokles krevního tlaku a inkontinence moče a stolice.

První pomoc

Je třeba mít na paměti, že k poškození míchy nemusí dojít při samotném úrazovém ději, ale až sekundárně při neopatrné manipulaci s poraněným při jeho vyprošťování, ošetřování a nevhodném způsobu transportu.

Zásady první pomoci:

 • při podezření na poranění krční páteře před jakoukoliv manipulací se zraněným nasadit krční límec – při jeho nasazování se vyvarujeme jakýchkoliv, zejména rotačních pohybů hlavou, kterou se snažíme držet v lehkém tahu v ose krční páteře
 • jakékoliv přenášení vždy v rovné poloze pomocí více zachránců
 • transport vždy na zádech na rovné tvrdé podložce – speciální kovový rám, vakuová matrace, kanadské saně, tvrdá rovná nosítka, v nouzi lze použít např. vysazené dveře
 • u poranění míchy sledovat během transportu vitální funkce

U zraněného, který po úrazu chodí a má jen mírné bolesti v zádech, není vyloučena zlomenina obratlů – není vzácné, že takto poraněný chodí a žije běžným životem i několik dní a teprve neustávající bolest jej donutí vyhledat lékařské ošetření.