Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Diabetes

5.1.4. Náhlé stavy u cukrovky (úplavice cukrová, diabetes mellitus):

Jde o metabolické onemocnění charakterizované absolutním nedostatkem inzulinu či nedostatečnou účinností normálně produkovaného inzulinu. Cukr-glukóza se bez inzulinu nedostane do buněk a hromadí se v krvi. Tkáním organismu přitom cukr chybí k normální činnosti.

Dekompenzace cukrovky, hyperglykémie, diabetické kóma:

Definice:

Výrazný vzestup glukózy v krvi a její chybění v tkáních vede k poruše metabolismu tuků, poruše hospodaření organismu s vodou a s minerálními látkami (elektrolyty), k nebezpečnému okyselení organismu.

Charakteristické známky-symptomy (co nám postižený řekne):

V průběhu řady hodin či dní se zvětšuje žízeň, nemocný více močí, rychle přitom ubývá na váze (ztrácí velké množství tekutin), stěžuje si na únavu.

Okolnosti vzniku (na co se ptáme):

Většina postižených o svém onemocnění (diabetu) ví. Zhoršení může být vyvoláno infekčním onemocněním, chřipkou (s teplotou), úrazem či stresem. Často (zejména při změně místa pobytu, výletu do hor apod.) je příčinou porušení životosprávy (nedodržení diety), vynechání léčby (vynechání tablet či zejména opominutí aplikace inzulinu). U mladších nemocných se v těchto případech stav zhoršuje zpravidla rychleji.

Příznaky (co vidíme či zjišťujeme):

Nemocný je slabý, unavený, malátný. Hodně močí, má suchou, snadno se řasící kůži. Při prohlubování stavu má nitkovitý puls, prohlubuje se porucha vědomí, může upadnout do kómatu.

První pomoc:

Je-li schopen přijímat tekutiny ústy, zahájíme intenzivní rehydrataci neslazenými tekutinami (minerálky, čaj, ředěné neslazené džusy atd.).

Transport:

Dle závažnosti stavu ve stabilizované či protišokové poloze, při poruše vědomí prevence aspirace!

5.1.4.2. Hypoglykémie, hypoglykemické kóma:

Definice:

Nedostatek glukózy v krvi, nejčastěji způsobený nedostatečným příjmem potravy (cukrů) či jejich zvýšenou potřebou při fyzické zátěži, a současnou neredukovanou aplikací léků na cukrovku (některých tablet a zejména inzulinu). Nedostatek glukózy se projevuje především poruchami činnosti mozku.

Charakteristické známky-symptomy (co nám postižený řekne):

Rychle, zpravidla v minutách, se vyvíjející slabost, někdy doprovázená silným pocením, bušením srdce, často pocitem velkého hladu a bolestmi hlavy.

Okolnosti vzniku (na co se ptáme):

Diabetik užívající tablety nebo píchající si inzulin. Často předchází vynechání jídla či nadměrná fyzická zátěž (výlet do hor). Spouštěcím momentem bývá i konzumace alkoholu!

Příznaky (co vidíme či zjišťujeme):

Nemocný je bledý, zpocený, mívá třes. Bývá neklidný, někdy zmatený. Může se chovat agresivně, být až nezvladatelný. Připomíná opilého nebo psychiatricky nemocného, pozor na záměnu!

První pomoc:

Je-li pacient schopen polykat, podáme několik kostek cukru, čokoládu, silně slazené nápoje, med. Je-li příznivý účinek, opakujeme do stabilizace stavu.

Transport:

Je-li pacient bezpečně stabilizovaný, orientovaný a dobře informovaný o svém onemocnění a stavu, a nečeká-li ho další neúměrná fyzická zátěž, není nutný transport k odbornému ošetření. Pokud však byl pacient v bezvědomí nebo potíže zcela neodezněly, transportujeme.