Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Šok

Definice

Závažný stav, jehož příčinou je nepoměr mezi velikostí cévního řečiště (objemem) a množstvím obíhající tekutiny. Klesá tak objem krve, který je srdce schopno vypudit za minutu.

Bývá způsoben:

 • přímou ztrátou obíhající tekutiny (krvácení, popáleniny)
 • zvětšením relativního objemu cévního řečiště (rozšíření cév, alergie, horečky, průjmy)
 • sníženou výkonností srdce (poruchy srdeční činnosti; infarkt)

Následky:

Nedostatečné prokrvení tkání, snížené množství kyslíku a hromadění zplodin metabolismu. Obranná reakce organizmu při šoku vede ke snaze udržet zásobování důležitých tkání – srdce, mozek.

Délka rozvoje od vzniku obranné rekce do rozvinutého šoku závisí na těchto faktorech:

 • stav organismu (věk, zdrav. stav, jiná onemocnění)
 • přítomnost únavy, podchlazení
 • doba trvání zátěže
 • charakter vyvolávající příčiny (jednoduchá zlomenina, mnohočetné poranění)

Příznaky:

 • úzkost
 • neklid, pocit slabosti
 • závratě, porucha ostrosti vidění
 • netečnost až ospalost
 • pocit žízně
 • nevolnost až nutkání ke zvracení

Nález:

 • bledá až šedomodrá kůže
 • chladná kůže s lepkavým potem
 • tepová frekvence urychlena, tep je nitkovitý
 • zrychlené dýchání
 • až porucha vědomí – v pozdějších fázích

Dělení šoku podle závažnosti

Lehký šok

Bledost, malátnost, skleslost. Tep ještě bývá dobře plněný, vědomí beze změn. Pocit žízně a chladu.

Středně těžký šok

Nezájem poraněného o okolí, snížené vnímání pro bolest, žízeň. Kožní změny včetně pocení; rychlý, mělký tep.

Těžký šok

Apatie, silná žízeň. Výrazné kožní změny, podchlazení. Zrychlené povrchní dýchání, nitkovitý tep. Následně zhroucení funkce organismu – odchod stolice a moče, případně až bezvědomí.

Formy šoku

Hypovolemický šok

Způsobený závažným krvácením, traumaty, rozsáhlými popáleninami, velkými průjmy a zvracením.

Rozvíjí se v důsledku ztráty cirkulujícího objemu, kdy se snižuje žilní návrat, klesá ejekční frakce srdce a krevní tlak.

Kardiogenní šok

Způsobený snížením srdečního výdeje při normálním objemu kolující krve. Vzniká v důsledku selhávání činnosti srdce a těžkých poruch jeho rytmu. Nejčastěji se objevuje v důsledku akutního infarktu myokardu.

Obstruktivní šok

Šokový stav vyskytující se u srdeční tamponády a plicní embolie.

Distribuční šok

Do této skupiny se řadí šok anafylaktický a septický.

Anafylaktický šok.

Oběhová nedostatečnost vyvolaná celkovou akutní reakcí na cizí látku – léky, potraviny apod.

Septický šok

Je systémovou zánětlivou reakcí na přítomnost infekce.

První pomoc:

Pravidlo 5T

 1. Ticho
 2. Teplo
 3. Tekutiny
 4. Tišení bolesti
 5. Transport

Ticho

 • Uklidnění postiženého
 • Klid v okolí
 • Rozrušení a neklid postiženého vedou ke zvýšené spotřebě kyslíku

Teplo

 • Snaha o zachování vlastního tepla postiženého zamezením ztrát
 • Nesmí ležet na zemi či ve vlhku
 • Neponechávat promočený oděv
 • Nepřikládat teplé „obklady“, nedávat ke zdroji tepla
 • Chránit proti větru a proudění vzduchu
 • Přikrýt suchou pokrývkou

Tekutiny

 • Nesmí se podávat ústy (kromě výjimečných případů)
 • Svlažování rtů a ústní dutiny

Tišení bolesti

 • Především znehybněním postiženého či poraněné části
 • Ošetření všech poranění a ponechání na zraněném, aby si vybral tu polohu, která mu vyhovuje, se zachováním protišokové polohy

Transport

 • Především šetrný
 • Všechny změny polohy provádět pozvolna
 • Protišoková poloha se zvýšením dolní poloviny těla
 • Pokud možno přenechat záchranné službě