Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

Ledviny

5.1.3. Onemocnění ledvin:

Z široké palety možných onemocnění ledvin se v záchranářské činnosti setkáváme s projevy akutního zánětu ledvin či s onemocněním močovými kaménky, případě s projevy akutního selhání ledvin.

5.1.3.1. Akutní záněty ledvin a močových cest a močové kaménky:

Definice:

V případě akutního zánětu ledvin či močových cest jde zpravidla o infekční (mikrobiální) zánět tkáně ledviny nebo dutého vývodného močového systému vč. močového měchýře. Močové kaménky, postupně narůstající, mohou působit chronické tlakové potíže, nebo (zejména pokud začnou v dutém systému cestovat) akutní bolesti. Obě onemocnění se často navzájem podmiňují a vyskytují současně, a jejich projevy jsou podobné.

Charakteristické známky-symptomy (co nám postižený řekne):

Náhle vzniklé bolesti v bederní krajině, často se šířící přes bok do podbřišku, případně až do močové trubice. Bolesti mohou být vlnovité, kolikovité, někdy doprovázené teplotou, zimnicí či třesavkou.

Okolnosti vzniku (na co se ptáme):

Vznik často po prochladnutí, po spánku ve studeném vlhkém prostředí.

Příznaky (co vidíme či zjišťujeme):

Postižený je v předklonu či schoulený na boku, drží se za bederní krajinu. Při chůzi (nárazech) udává zhoršení bolestí. Může mít pálení či řezavou bolest při močení, časté nucení na močení, s odchodem jen malého množství či žádné moče. Moč může být červeně zbarvená krví.

První pomoc:

Dostatek tekutin, v případě předpokladu kaménků (kolikovité záchvaty) suchý teplý obklad (na chatě posazení do teplé vody).

Transport:

V poloze, která nemocnému nejvíce vyhovuje, s co nejmenšími otřesy.

5.1.3.2. Selhání ledvin:

Definice:

Akutní selhání či akutní vystupňování chronického selhávání ledvin znamená ztrátu schopnosti ledvin očišťovat krev od toxických zplodin metabolismu (např. dusíkatých látek, jako je močovina, amoniak a další), udržovat obsah minerálních látek v krvi v patřičných mezích a zbavovat organismus případného nadbytku vody. Vystupňovaný stav vede ke snížení množství moče až k úplné zástavě močení. Příčinou je celá řada chronických i akutních onemocnění ledvin – záněty, chronická porucha prokrvení ledvin, komplikace cukrovky, poškození léky, toxické poškození. Zástava močení a následné poškození ledvin mohou být způsobeny i mechanicky – ucpáním močových cest kaménky nebo u mužů zvětšenou prostatou.

Charakteristické známky-symptomy (co nám postižený řekne):

Postižený močí málo nebo zcela přestal močit. Současně se prohlubuje dušnost. Objevuje se nechutenství, zvracení. Nucení ke zvracení je i při prázdném žaludku.

Okolnosti vzniku (na co se ptáme):

Postižený má chronické onemocnění ledvin, případně se již dlouhé roky léčí s cukrovkou (píchá si inzulin). Zhoršení předcházela větší ztráta tekutin (pocení při fyzické zátěži v teple), nachlazení s teplotou a pocením.

Příznaky (co vidíme či zjišťujeme):

Nemocný má otoky nohou, případně i rukou a v obličeji, nejčastěji víček (v organismu se hromadí voda). Močí málo, moč je tmavá, hnědá, koncentrovaná, kalná. V případě ucpání (obstrukce) močových cest mohla předcházet prudká bolest v bedrech či podbřišku.

První pomoc:

Úlevová poloha tak, aby se zmírnila dušnost (v polosedě s podepřením trupu), je-li k dispozici – kyslík. V případě zvracení zabránit vdechnutí (aspiraci) zvratků.

Transport: V úlevové poloze.