Vytisknout Vytisknout vybrané kapitoly Předchozí kapitola Další kapitola

CMP

Charakteristika, mechanismus vzniku, příznaky

Cévní mozkové příhody (dále CMP) jsou akutním projevem cévního onemocnění mozku nebo krevního oběhu včetně srdce. Jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Většina CMP (80 %) je zapříčiněna poruchou prokrvení mozku (tzv. ischemické CMP) způsobenou trombózou či embolií, což vede k trvalému poškození tohoto orgánu. Zbývajících 20 % CMP je způsobeno krvácením, které postihuje častěji mozkovou tkáň, méně častěji dochází ke krvácení do mozkových obalů. Úmrtnost je podstatně vyšší u pacientů postižených krvácivou mozkovou příhodou.

Bezvědomí nebývá běžným příznakem CMP, vyskytuje se jako časný příznak pouze u rozsáhlých CMP, nejčastěji krvácivých, a prognóza těchto pacientů bývá špatná.

Typickými příznaky CMP z poruchy prokrvení bývá porucha hybnosti končetin (jedné končetiny izolovaně, častěji obou pravo- či levostranných končetin), porucha výslovnosti či neschopnost mluvit vůbec, může se objevit kvalitativní porucha vědomí (zmatenost).

Prudký rozvoj příznaků provázený bolestmi hlavy či poruchou vědomí až bezvědomím je naopak typický pro krvácivé CMP. Tyto obtíže se mohou výjimečně vyskytnout i u CMP z poruch prokrvení při embolii většího počtu mozkových tepen.

Dalšími projevy mozkových příhod bývají nevolnost a zvracení. Některé příznaky CMP bývají často pacienty podceňovány, pacient se tak dostává do nemocnice až za několik hodin po vzniku příznaků, kdy už je pozdě na účinnou léčbu ischemických CMP. Účinná léčba těchto CMP by měla být zahájena nejdéle do čtyř a půl hodiny od počátku příznaků, kdy se provádí pomocí léků aplikovaných do žíly rozpuštění krevní sraženiny, která ucpává některou z mozkových cév, optimální je zahájení léčby do 60–90 minut od vzniku příznaků.

První pomoc

  1. v případě bezvědomí opatření uvedená výše (zajištění životních funkcí, polohování atd.)
  2. u všech dalších příznaků CMP uvedených v předchozím textu nejsou nutná žádná zvláštní opatření, důležitý je včasný transport pacienta do nemocnice, nejlépe vozem RLP, kde dojde k upřesnění diagnózy a případné účinné léčbě